CONTRA Ltd.
jest Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z kapitałem zakładowym
100 000 zł. Firma powstała w 1990 roku z połączenia związanych personalnie i kapitałowo, istniejących od 1987 roku firm: DRAGON ELECTRONICS Sp. z o.o. oraz ATT ELECTRONICS Sp. z o.o.

       Specjalizujemy się w:

artystycznej iluminacji obiektów architektonicznych
dekorowaniu miast, obiektów handlowych i użyteczności publicznej
projektowaniu i wykonywaniu obrotowych reklam świetlnych
dostarczaniu produktów do iluminacji okolicznościowych
sprzedaży i wypożyczaniu balonów świetlnych

Kontakt z naszą firmą pozwoli Państwu na uzyskanie pełniejszej informacji - zapraszamy.